Aleksandra Rogowska

Komitet Programowy

Dr hab. Aleksandra Rogowska pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu Opolskiego w Instytucie Psychologii UO. Pełni tam funkcję wice-dyrektor ds. nauki oraz kieruje Zakładem Psychologii Rozwoju i Różnic Indywidualnych. Przewód doktorski i habilitacyjny z psychologii obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Skończyła studia magisterskie na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Katowicach (ze specjalizacją w grze na instrumentach perkusyjnych) oraz na Wydziale Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (ze specjalizacją w malarstwie). Jest autorką i współautorką ponad 50 artykułów w publikacjach zwartych, czasopismach krajowych i zagranicznych, oraz ponad 30 wystąpień podczas konferencji i sympozjów w kraju i zagranicą o szerokiej tematyce w zakresie psychologii sportu, psychologii twórczości i zdolności muzycznych oraz psychoprofilaktyki uzależnień. Szczególnie interesuje się zjawiskiem synestezji. Jej ostatnia monografia naukowa „Synaesthesia and Individual Differences” została opublikowana w 2015 przez wydawnictwo Uniwersytetu Cambridge.