Jane Ginsborg

Komitet Honorowy

Profesor Jane Ginsborg, zastępca dyrektora ds. naukowych w Royal Northern College of Music w Manchesterze, w Wielkiej Brytanii. Zdobyła nagrodę Van Lawrence Award Brytyjskiego Stowarzyszenia Głosu w 2002 r. za badania nad strategiami zapamiętywania śpiewaków oraz  w 2013 r. została wybrana do nagrody Times Higher Education za badania nad muzykami z wadami słuchu. Publikowała szeroko na temat eksperckich osiągnięć muzycznych, a ostatnio także na temat zdrowia i dobrego samopoczucia muzyków. Redaktor naczelny Music Performance Research, spełnia także obowiązki redakcyjne dla Musicae Scientiae, Journal of Interdisciplinary Music Studies, Psychology of Music i Performance Science (Frontiers in Psychology). W latach 2012-2015 była przewodniczącą European Society for the Cognitice Sciences of Music.