John Sloboda

Komitet Honorowy

Profesor John Sloboda obejmuje aktualnie stanowisko researach professor w Guildhall School, gdzie kieruje programem badawczym „Understanding Audiences„. Jest także emerytowanym profesorem w Keele i był pracownikiem School of Psychology w Keele w latach 1974-2008, gdzie był dyrektorem zakładu Badań Umiejętności Muzycznych i Rozwoju, założonego w 1991 roku.

John Sloboda jest znany na całym świecie z pracy nad psychologią muzyki. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego i był prezesem zarówno Sekcji Psychologii i Sekcji Ogólnej Brytyjskiego Stowarzyszenia na rzecz Postępu Naukowego, jak i prezesem European Society for the Cognitive Sciences of Music, gdzie człownkiem rady redakcyjnej w czasopiśmie Musicae Scientiae. Jest członkiem Society for Education and Music Psychology Research i był redaktorem naczelnym czasopisma Psychology of Music w latach 1985-1989.

W roku 1998 był laureatem nagrody British Psychological Society za wybitny wkład do wiedzy psychologicznej, a w 2004 roku został wybrany do Fellowship of British Academy. W 2018 roku otrzymał nagrodę OBE za swoje zasługi dla psychologii i muzyki.

John Sloboda był Honorowym Konsultantem w Centrum Muzyki AHRC jako Creative Practice, członkiem Theatrum Mundi i współautorem badań w AHRC Knowledge Exchange Hub Creativeworks London. Był również członkiem Senior Management Group w think-tank Oxford Research Group i współzałożycielem Iraq Body Count Project, w którym nadal aktywnie angażuje się, a także współkieruje działalnością charytatywną Every Casualty Worldwide.

Jego książki obejmują m.in. Handbook of Music and Emotion (wspólnie z Patrikiem Juslinem) i Exploring the Musical Mind, oba opublikowane przez Oxford University Press.