Julia Kaleńska-Rodzaj

Komitet Programowy

Muzyk (klasa fortepianu, śpiewu), doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalizuje się w psychologii muzyki, zwłaszcza w zagadnieniach psychologicznego przygotowania muzyka do występu publicznego i uwarunkowań sukcesu wykonawczego w muzyce. Jest autorką wielu publikacji dotyczących tremy, emocji przedkoncertowych i technik psychologicznego przygotowania muzyka do występu.

Współpracuje z Międzywydziałową Katedrą Psychologii Muzyki UMFC, Instytutem Psychologii UJ, Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, Akademią Muzyczną w Krakowie prowadząc zajęcia warsztatowe poświęcone radzeniu sobie z emocjami w sytuacji występu publicznego.

Od 2008 r. prowadzi indywidualne konsultacje i warsztaty w zakresie radzenia sobie z emocjami dla uczniów, studentów i profesjonalistów przygotowujących się do ważnych występów, konkursów. Realizuje własne autorskie programy, m. in. „Oswoić tremę”,  „Efektywny wykonawca” i in. Jest organizatorką wielu wydarzeń promujących psychologię muzyki w Polsce, założycielką Krakowskiego Ośrodka Doradztwa dla Artystów „KODA”.