Małgorzata Chmurzyńska

Komitet Programowy

ur. w Warszawie, muzykolog (Uniwersytet Warszawski) muzyk (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina), psycholog (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) doktor nauk humanistycznych. Przez wiele lat prowadziła zajęcia w szkołach muzycznych I i II st (fortepian, zasady muzyki, kształcenie słuchu, historia muzyki). Od 1997 r. związana z Katedrą Psychologii Muzyki UMFC jako adiunkt, w 2016/17 jako kierownik Pracowni Psychologii i Pedagogiki Muzyki. Wykładowca psychologię i psychologię muzyki.

Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się na:

  • rozwoju artystyczno-zawodowym muzyków i czynnikach sprzyjających powodzeniu w działalności muzycznej (kierownik grant NCN);
  • funkcjonowaniu szkolnictwa muzycznego I i II st. (Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego, 1999; Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I i II st., 2012-2014);
  • psychologicznych determinantach ocen wykonań muzycznych (Ocenianie wykonań muzycznych, 2006).

Współpracuje z Instytutem Muzyki i Tańca, Centrum Edukacji Artystycznej, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Od trzech członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Muzyków Artystów. W 2005 roku otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.