Rafał Lawendowski

Komitet Programowy

dr Rafał Lawendowski jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora uzyskał w Instytucie Psychologii UG w 2009, gdzie z wyróżnieniem obronił pracę doktorską „Osobowościowe uwarunkowania preferencji muzycznych w zależności do wieku”. W 2013 roku został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne.

Dr Lawendowski jest także współorganizatorem i uczestnikiem licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Wyniki swoich badań prezentował między innymi w USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Chinach, Korei Południowej, Hiszpanii oraz Ukrainie. Wykładał na Yeni Yüzyıl Üniversitesi w Stambule oraz Universidad de Sevilla.

Problematyka jego badań dotyczy m.in. społecznej psychologii muzyki, percepcji muzyki, różnorodnych uwarunkowań preferencji muzycznych, a także mechanizmów tożsamościowych kształtujących się w zbiorowościach muzycznych (festiwale muzyczne).

Jest autorem monografii „Osobowościowe uwarunkowania preferencji muzyki w zależności od wieku” (2011, Kraków, Impuls), pierwszej na polskim rynku wydawniczym pozycji naukowej poświęconej problematyce preferencji muzycznych. Jest także autorem narzędzi badawczych oraz licznych publikacji naukowych w języku polskim i angielskim (m.in. European Journal of Social Psychology). Jego najnowszą pracę publikacyjną stanowi współredakcja książki naukowej „Psychologia muzyki. Wybrane konteksty zastosowań” (2014, Gdańsk, Harmonia Universalis) oraz „Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą” (2016, Harmonia Universalis).