Richard Parncutt

Komitet Honorowy

Psycholog muzyki i profesor systematycznej muzykologii na Uniwersytecie w Graz w Austrii od 1998 r. Dyrektor uniwersyteckiego Centrum Muzykologii od 2009 r. Prezes ESCOM od 2015 do 2018 r. Obecny lub przeszły członek zarządu wszystkich czołowych czasopism z dziedziny psychologii muzycznej, założyciel akademickiego redaktora czasopisma Journal of Interdisciplinary Music Studies (JIMS) i (współ) założyciel trzech serii konferencji: Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM), Conference on Applied Interculturality Research i International Conference of Students of Systematic Musicology.

Badania w zakresie teorii muzyki, akustyki muzycznej, psychoakustyki, przetwarzaniu dźwięku i muzyki, wyszukiwaniu informacji muzycznych, socjologii muzyki, filozofii muzycznej, historii muzyki, etnomuzykologii, edukacji muzycznej, międzykulturowości i interdyscyplinarności. Publikacje dotyczące struktury muzycznej (tonacja, konsonans, harmonia, tonalność, napięcie, rytm, metr, akcent), wykonawstwo muzyczne (psychologia, fortepian, aplikacje), źródła tonalności i muzyki oraz muzykologiczna interdyscyplinarność.

Interdyscyplinarny doktorat z psychologii, muzyki i fizyki na University of New England w Australii.