Zgłoszenia

W formularzu zgłoszeniowym prosimy o umieszczenie abstraktu o objętości do 3000 znaków, zawierającego następujące informacje:

 1. Imię i Nazwisko Autora (Autorów), afiliacja (o ile jest)
 2. Tytuł wystąpienia/posteru
 3. Opis celu wystąpienia i podstawowych zagadnień poruszanych w wystąpieniu:
  1. Dla wystąpień o charakterze empirycznym: podstawy teoretyczne, cel, metodę (opis badanej próby, zastosowanych metod oraz procedury badawczej), wyniki i wnioski.
  2. Dla wystąpień o charakterze teoretycznym: podstawy teoretyczne, cel, główny wkład analizy teoretycznej w psychologię muzyki, implikacje.

Podstawowym językiem obrad będzie język polski, jednak z uwagi na międzynarodowy charakter konferencji abstrakty prosimy przesyłać w obu wersjach językowych – w j. polskim i angielskim.

Lista proponowanych zagadnień

PsychoMuzy skupiają się wokół szerokiej gamy zagadnień z zakresu psychologii muzyki:

 1. Poznawcza psychologia muzyki, percepcja muzyczna.
 2. Społeczna psychologia muzyki: preferencje muzyczne, funkcje muzyki w życiu człowieka, społeczne interakcje w kontekście odbiorcy/wykonawcy muzyki.
 3. Rozwojowa psychologia muzyki: rozwój muzyczny, funkcje muzyki i jej rola na poszczególnych etapach rozwojowych człowieka.
 4. Edukacja muzyczna: psychologia i edukacja w służbie rozwoju muzycznego, efektywne techniki w muzycznym uczeniu się.
 5. Uzdolnienia muzyczne, trening muzyczny oraz jego powiązania z funkcjonowaniem człowieka.
 6. Emocje muzyczne: reakcje emocjonalne w odpowiedzi na muzykę, ekspresja emocjonalna w muzyce.
 7. Neuropsychologia muzyki.
 8. Psychologia wykonawstwa muzycznego: psychologiczne wspieranie osiągnięć muzycznych, pomoc psychologiczna w pracy nad specyficznymi problemami muzyka-wykonawcy
 9. Muzykoterapia.
 10. Psychologiczne aspekty doświadczania muzyki.

Link do formularza zgłoszeniowego: klik