O konferencji

Psychologia muzyki

Psychologia muzyki jest dziedziną interdyscyplinarną łączącą osiągnięcia badawcze z zakresu psychologii, socjologii, antropologii, biologii i neuronauki, fizyki, technologii komputerowej, a także estetyki, filozofii czy muzykologii. Do udziału w obradach zapraszamy zatem badaczy i zajmujących się zagadnieniami percepcji muzyki, rozwoju muzycznego, jak również emocji muzycznych, znaczeń i preferencji muzycznych, czy też bardziej praktycznych aspektów, takich jak psychologiczna praca z wykonawcą i wykorzystanie muzyki w filmie i marketingu.

Polska psychologia muzyki

Polska psychologia muzyki ma bardzo długie tradycje. Za nestorkę tej tematyki badań na obszarze polskim uznawana jest zarówno w kraju, jak i za granicą Profesor Maria Manturzewska, zasłużona m.in. dla poradnictwa psychologicznego w polskich szkołach muzycznych. Wśród polskich naukowców zajmujących się szeroką gamą badań z obszaru psychologii muzyki można wymienić również Profesora Andrzeja Rakowskiego, jak i Kacpra Miklaszewskiego, Barbarę Kamińską czy Kingę Lewandowską.

Cele konferencji PsychoMuzy

Konferencja PsychoMuzy, ma na celu ukazanie bogactwa i różnorodności kierunków badawczych psychologii muzyki w Polsce. Celem konferencji jest także integracja społeczności osób zafascynowanych tym tematem, pragnących pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności związane z tą tematyką. Mamy nadzieję, że konferencja posłuży rozwojowi zarówno podstawowej wiedzy z różnych obszarów badań psychologii muzyki, jak i praktycznych umiejętności wykorzystania tej wiedzy w różnych obszarach życia muzycznego.

Komitet honorowy i patronat

Do komitetu honorowego konferencji przyjęli zaproszenie: Maria Manturzewska, Jane Ginsborg, Richard Parncutt oraz John Sloboda – zasłużeni badacze psychologii muzyki, od lat aktywnie rozwijający tę dziedzinę nauki. Wydarzenie objęte jest patronatem European Society for Cognitive Sciences of Music, międzynarodowego stowarzyszenia wspierającego teoretyczne, eksperymentalne i stosowane badania w naukach poznawczych w obszarze muzyki.

Zapraszamy!

To dwudniowe spotkanie dedykowane jest szerokiemu gronu odbiorców – zapraszamy do udziału badaczy, muzyków, nauczycieli, uczniów oraz studentów. Mamy nadzieję, że PsychoMuzy pozwolą każdemu znaleźć coś dla siebie. Pragniemy, aby to wydarzenie, stało się  platformą do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych, doniesień psychologiczno-muzycznej nauki na świecie oraz praktyki zawodowej.