Terminy i opłaty

WAŻNE TERMINY:

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń: 15 stycznia 2018

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 30 marca 2018

Zakończenie przyjmowania opłat konferencyjnych: 30 kwietnia 2018

 

Opłaty konferencyjne:

Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Gdański, przewidzieli zniżki w opłatach dla studentów tych uczelni na studiach I i II stopnia oraz na studiach magisterskich.

W ramach opłaty dla uczestników czynnych (referat lub poster) wliczone są koszty materiałów konferencyjnych, przerw kawowych oraz lunchu podczas dwóch dni konferencji.

W ramach opłaty dla uczestników biernych wliczone są koszty materiałów konferencyjnych oraz przerw kawowych podczas dwóch dni konferencji.

Dodatkowo zapraszamy Państwa w pierwszym dniu konferencji na koncert w siedzibie NOSPR oraz uroczystą kolację. Udział w tym towarzyszącym wydarzeniu jest dodatkowo płatny i wynosi 150 zł.

Studenci UŚ, UP oraz UG Studenci pozostałych ośrodków akademickich Doktoranci Pracownicy naukowi i pozostali miłośnicy muzyki i psychologii
Uczestnictwo czynne 120 150 250 350
Uczestnictwo bierne 50 90 120