Program i streszczenia

Program konferencji do pobrania w pliku PDF

Do pobrania książka abstraktów w pliku PDF

Program Międzynarodowej Konferencji Psychologii Muzyki w Katowicach – PsychoMuzy 2018

Czwartek, 24 maja 2018

AULA im. Kazimierza Lepszego, Bankowa 12

8:00 – 8:45 Rejestracja i powitalna kawa
8:45 – 9:00 Powitanie gości i oficjalne rozpoczęcie konferencji
9:00 – 9:15 Słowo na temat niedawno zmarłego Profesora Andrzeja Rakowskiego
9:15 – 10:00 Wykład plenarny

The role of psychology in music-making

Jane Ginsborg

Sesja I Terapeutyczne i społeczne aspekty muzyki

Moderator: Rafał Lawendowski

10:00 – 10:15 Jaką rolę w radzeniu sobie z wyzwaniami średniej dorosłości pełni muzyka? Model relacji między funkcjami psychologicznymi muzyki a przełomem połowy życia

Wioletta Łubińska-Salej, Rafał Lawendowski

10:15 – 10:30 Rola preferencji muzycznych w zmniejszonym odczuwaniu eksperymentalnie zadawanego bólu w czasie słuchania muzyki

Krzysztof Basiński

10:30 – 10:45 W życiu kadencja niepełna – muzykoterapia w pracy z suicide survivors

Joanna Ruczaj

10:45 – 11:00 Synestezja w muzyce

Aleksandra Rogowska

11:00 – 11:15 Afekt i ćwiczenie gry na instrumencie: Systematyczny przegląd badań

Zofia Mazur

11:15 – 11:30 Dyskusja
11:30 – 12:30 Sesja posterowa i przerwa kawowa
Sesja posterowa I Sztuka komunikacji z uczniem. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli gry na instrumencie

Małgorzata Gliniecka-Rękawik

Modele ćwiczenia instrumentalnego

Stella Kaczmarek

Wysokość samooceny i defensywny pesymizm a trema u muzyków występujących publicznie

Michał Kosiński, Aleksandra Filipowicz, Wiktoria Smołkowska, Beata Mańka, Mateusz Nawrat

Student muzyk –  wizja dorosłości w kontekście aktualnych doświadczeń

Sylwia Seul

Pracownia psychologii muzyki w Poznaniu – żródła, działalność, perspektywy

Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk, Wiktoria Śpikowska-Pawelec

Dzieje Katedry Psychologii Muzyki w Warszawie

Małgorzata Chmurzyńska

Muzyka czy sport? Związek między inteligencją płynną oraz pamięcią roboczą a wyborem profilu klasy podstawowej. Porównanie pierwszoklasistów z klas muzycznych, sportowych oraz ogólnych

Joanna Roman, Agata Rodziewicz, Izabela Krejtz, Katarzyna Wisiecka

Poziom empatii i podatności na zarażenie emocjonalne u osób w zależności od długości edukacji muzycznej

Jan Topczewski, Agnieszka Koszyk, Kamila Jankowiak-Siuda

Ja – Improwizator. Pomiędzy procesem neurokognitywnym a transcendencją

Elżbieta Masiak

Sesja II Psychologia muzyki dla edukacji muzycznej

Moderator: Julia Kaleńska-Rodzaj

12:30 – 12:45 „Zapamiętaj melodię i zagraj ją na fortepianie”. Próba określenia czynników sprzyjających skutecznemu zapamiętywaniu melodii przez muzyków

Magdalena Grajter, Marta Włodarczyk

12:45 – 13:00 Psychologiczna sylwetka melomana a jego muzyczne preferencje

Anna Nogaj

13:00 – 13:15 Porównanie funkcji poznawczych pomiędzy dziećmi ze szkół muzycznych i niemuzycznych na początku nauki szkolnej

Agata Rodziewicz, Izabela Krejtz

13:15 – 13:30 Z doświadczeń specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w zawodowej edukacji muzycznej w Polsce

Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk, Jolanta Kępińska-Welbel

13:30-13:45 Dyskusja
13:45 – 15:15 Przerwa lunchowa
15:15 – 16:00 Wykład plenarny

Promoting European music psychology research: Cultural diversity, bilingualism, English as lingua franca, peer review, academic quality

Richard Parncutt

16:00 – 17:30 Dyskusja panelowa: Perspektywy polskiej psychologii muzyki
17:30 – 18:15 Spotkanie założycielskie Polskiego Towarzystwa Psychologii Muzyki
19:30 Koncert w Sali Koncertowej NOSPR oraz uroczysta kolacja

 

Piątek, 25 maja 2018

AULA im. Kazimierza Lepszego, Bankowa 12

8:00 – 8:30 Rejestracja

Powitalna kawa

8:30 – 9:15 Wykład plenarny

The audience as performer: Examining the effect of new music written for audience participation

John Sloboda, Jutta Toelle

Sesja III Na pograniczu: psychologia muzyki i muzykologia

Moderator: Piotr Podlipniak

9:15 – 9:30 Dlaczego muzykologia potrzebuje psychologii muzyki

Piotr Podlipniak

9:30 – 9:45 Efekt „tapety akustycznej” – ekstrawagancja czy strategia? Musique d’ameublement i audiomarketing

Sylwia Makomaska

9:45 – 10:00 Chałtura czy nowoczesna promocja? O tym jak użyczanie piosenek do celów marketingowych wpływa na stosunek do artysty

Natalia Copeland, Ewa Czerniawska, Marta Marchlewska

10:15 – 10:30 Wpływ wyizolowanych współczynników dzieła muzycznego na decyzję o jego preferencji

Jakub Neske

10:30 – 10:45 Jak muzyka nas porusza? Badania nad mikroruchem ludzkiego ciała podczas percepcji muzyki

Agata Zelechowska, Victor Gonzalez Sanchez, Alexander Refsum Jensenius

10:45 – 11:00 Dyskusja
11:00 – 12:00 Sesja posterowa i przerwa kawowa
Sesja posterowa II Metropolis, czyli nowa muzyka do filmów niemych

Agnieszka Cieślak

Gatunek muzyczny a odczucia emocjonalne towarzyszące odsłuchiwaniu utworów o charakterze religijnym

Magdalena Biolik, Olga Sterczewska

Powiedz, jakiej muzyki słuchasz, a powiem ci, kim jesteś

Karolina Grzyb, Anna Kopiec

Wpływ konfiguracji elementów utworu muzycznego na ocenę poznawczą i reakcję emocjonalną odbiorców

Bartłomiej Tarkowski

Wieloaspektowość percepcji muzyki u osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii

Justyna Skowronek

Komponowanie po udarze – czy to możliwe?

Marta Jankowska, Sylwia Makomaska

Torowanie wspomnień autobiograficznych oraz regulacja emocji przy udziale muzyki u osób z demencją

Beata Kaczmarek

Wpływ słuchania muzyki podczas jednoczesnego wykonywania zadań na koncentrację uwagi jako przykład multitaskingu

Aleksandra Różańska

Reakcja skórno-galwaniczna na zaburzoną fonotaktykę i tonalność muzyczną jako marker funkcji predykcyjnej pętli limbicznej

Edward Gorzelańczyk, Piotr Podlipiniak, Maciej Karpiński, Piotr Walecki, Emilia Tarnowska

 
Sesja IV Emocje w muzyce

Moderator: Maciej Janowski

12:00 – 12:15 Uzależnienie od uczenia się wśród studentów akademii muzycznych. Samotność i odczuwany stres jako mediatory relacji pomiędzy lękiem społecznym a uzależnieniem od uczenia się, a także moderacyjny efekt uzależnienia od uczenia się oraz zaangażowania w uczenie się na relację pomiędzy lękiem społecznym a ocenami szkolnymi

Inga Jasińska, Aleksandra Leniec, Paweł Atroszko, Piotr Bereznowski, Wiktor Wróbel, Michał Kierzkowski, Rafał Lawendowski

12:15 – 12:30 Skłonność do samoutrudniania a strategie radzenia sobie z tremą

Barbara Wojtanowska-Janusz

12:30 – 12:45 Nomen atque omen. Próba ustalenia leksykonu emocji odczuwanych przed występem publicznym w języku polskim

Julia Kaleńska-Rodzaj

12:45 – 13:00 Silne przeżycia emocjonalne profesjonalnych muzyków – badanie eksploracyjne

Alicja Giecewicz, Maria Chełkowska-Zacharewicz

13:00 – 13:15 Wpływ kontekstu poznawczego na reakcje emocjonalne na muzykę

Maria Chełkowska-Zacharewicz, Maciej Janowski

13:15 – 13:30 Dyskusja
13:30 – 13:40 Zakończenie konferencji
13:45 – 14:30 Przerwa lunchowa
Sesja warsztatowa
14:30 – 17:30 Zrozumieć emocje przedkoncertowe – oswoić tremę

Julia Kaleńska-Rodzaj, sala seminaryjna w CINiBA (Bankowa 11a)

Mindfulness w pracy muzyka

Aleksandra Dembińska, sala 133 (Bankowa 12)

Wykorzystanie technik ACT w pracy z muzykami

Lidia Baran, Maria Chełkowska-Zacharewicz, sala konferencyjna w CINIBA (Bankowa 11a)

Program konferencji do pobrania w pliku PDF

Do pobrania książka abstraktów w pliku PDF