Warsztat: Mindfulness w pracy muzyka

Celem warsztatu będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami i technikami Mindfulness oraz wskazanie jak można je wykorzystać w pracy muzyka.

Mindfulness (w tłumaczeniu polskim uważność)  jest to stan świadomości będącym ukierunkowaniem na chwilę obecną, to sposób bycia kształtującym umiejętność nieoceniającej samoobserwacji.  Uważność jest umiejętnością świadomego radzenia sobie ze stresem, poprzez zrywanie z nawykowymi, automatycznymi działaniami, którymi kierujemy się w życiu i na scenie.

Doskonalenie się w technikach Mindfulness:

  • uczy skupienia uwagi w sytuacjach nowych, stresujących, pomimo rozpraszających bodźców,
  • pozwala nabierać dystans wobec własnych lęków, myśli, odczuć, które mogą utrudniać działania na scenie,
  • otwiera i uwrażliwia na doświadczenia zmysłowe, co pozwala wyzwalać własną kreatywność,
  • zwiększa samoświadomość zarówno w zakresie własnych mocnych, jak i słabych stron, dzięki czemu trafnie stawiamy cele i oczekiwania wobec siebie i otoczenia oraz budujemy adekwatne poczucie własnej wartości.

Prowadząca: dr Aleksandra Dembińska

Doktor psychologii, magister filozofii – bioetyk. Wykładowca akademicki z kilkunastoletnim doświadczeniem, adiunkt Katedry Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Certyfikowany nauczyciel MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stresu oparta na Uważności) – Certyfikat The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polskiego Instytutu Mindfulness. Ponadto ukończyła Compassion Foundation Course certyfikowanego przez Mindfulness Association (Wielka Brytania).

 

Koszt warsztatu: 20 zł. Zapisy na warsztaty zostaną uruchomione dla uczestników konferencji po zamknięciu zgłoszeń 30 marca. Opłaty za warsztaty będą dokonywane wspólnie z opłatą konferencyjną.