Warsztat: Zrozumieć emocje przedkoncertowe – oswoić tremę

Praca koncertującego muzyka jest pracą z emocjami. Emocje energetyzują i intensyfikują działanie, sprawiają, że każdy występ jest niepowtarzalny. W sytuacji występu źródłem emocji koncertowych może być zarówno dzieło muzyczne, odbiorca, jak i sam wykonawca z własnymi doświadczeniami, wspomnieniami, niepokojami…

Zrozumienie własnych emocji jest pierwszym krokiem na drodze do ich opanowania i wykorzystania. Jak tego dokonać?

Pomysł na warsztat bazuje na założeniu o istnieniu indywidualnej strefy optymalnego funkcjonowania i optymalnych emocji dla każdej osoby występującej publicznie (IZOF, Hanin, 1997, 2000). Autorka prezentuje własną metodę pracy z emocjami, przygotowaną i wypróbowaną na różnych wiekowo grupach muzyków-wykonawców (uczniach, studentach i zawodowych muzykach).

Dzięki warsztatom uczestnicy:

  • spojrzą na tremę z perspektywy emocji mieszanych, nauczą się zauważać także pozytywne emocje związane z występem
  • nauczą się nowego skutecznego indywidualnego systemu wartościowania emocji
  • poznają możliwości dowolnej regulacji pobudzenia za pomocą oddechu
  • nauczą się, jak radzić sobie z negatywnymi myślami i wzbudzać w sobie odpowiednią motywację do występu publicznego

Prowadząca: dr Julia Kaleńska-Rodzaj

 Muzyk (klasa fortepianu, śpiewu), doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalizuje się w psychologii muzyki, zwłaszcza w zagadnieniach psychologicznego przygotowania muzyka do występu publicznego i uwarunkowań sukcesu wykonawczego w muzyce.

Współpracuje z Międzywydziałową Katedrą Psychologii Muzyki UMFC, Instytutem Psychologii UJ, Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, Akademią Muzyczną w Krakowie prowadząc zajęcia warsztatowe poświęcone radzeniu sobie z emocjami w sytuacji występu publicznego.

 

Koszt warsztatu: 20 zł. Zapisy na warsztaty zostaną uruchomione dla uczestników konferencji po zamknięciu zgłoszeń 30 marca. Opłaty za warsztaty będą dokonywane wspólnie z opłatą konferencyjną.