Warsztat: Wykorzystanie technik ACT w pracy z muzykami

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z technikami stosowanymi w terapii akceptacji i zaangażowania oraz wskazanie, w jaki sposób mogą być one wykorzystane w pracy z muzykami.

Terapia akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy; ACT) jest kierunkiem psychoterapeutycznym, który należy do tzw. trzeciej fali nurtu poznawczo-behawioralnego. Mimo stosunkowo „młodego wieku” terapii, jej efektywność oraz skuteczność stosowanych w niej technik jest weryfikowana w badaniach klinicznych, które są prowadzone coraz liczniej i intensywniej. Dzięki naukowemu ugruntowaniu jest wpisana w rejestr praktyk medycznych opartych na dowodach prowadzony przez Amerykańskie Federalne Ministerstwo Zdrowia.

Techniki stosowane w ACT obejmują zwracanie uwagi na myśli, emocje oraz odczucia płynące z ciała, jak również dawanie sobie przestrzeni na to by wrażenie te przychodziły i odchodziły, podczas gdy my działamy zgodnie z naszymi wartościami. Techniki te pozwalają więc na zauważanie, dobrowolność i podejmowanie działania. W pracy muzyka będzie to wiązało się m.in. z:

  • Zauważaniem odczuć i myśli podczas występu czy praktyki.
  • Chęcią doświadczania tych odczuć i myśli bez prób ucieczki od nich bądź próby walki z nimi.
  • Podejmowaniem działania poprzez kierowanie uwagi na rzeczy zgodne z tym, co dla nas ważne.

W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli szansę na zapoznanie się z podstawowymi w terapii akceptacji i zaangażowania procesami terapeutycznymi oraz możliwościami ich zastosowania w trakcie interwencji czy oddziaływań skierowanych wobec muzyków.

Prowadzące: mgr Lidia Baran, mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz

mgr Lidia Baran – psycholog, asystent naukowo-dydaktyczny z Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i absolwentka studiów podyplomowych poświęconych uważności w badaniach i terapii. ACT poznawała podczas szkoleń prowadzonych przez jej twórców oraz specjalistów w jej praktycznym zastosowaniu oraz w trakcie staży zagranicznych na National University of Ireland, University of Jyväskylä oraz Universiteit Gent. Realizuje obecnie projekt mający na celu adaptację do warunków polskich kwestionariuszy wykorzystywanych do pomiaru kluczowych dla terapii ACT procesów.

mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz – psycholog, badacz i muzyk. Pracę badawczą koncentruje wokół szeroko pojętej psychologii muzyki analizując reakcje emocjonalne na muzykę oraz społeczne postrzeganie talentu. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum oraz liczne warsztaty w zakresie terapii ACT. Z grupami w ramach warsztatów, szkoleń i zajęć dydaktycznych pracuje od 8 lat. Prowadzi warsztaty i szkolenia ukierunkowane na psychologię występu muzycznego i rozwój osobisty dla nauczycieli szkół muzycznych i rodziców dzieci w szkołach muzycznych. Jest autorką bloga psychologiamuzyki.pl i regionalnym reprezentantem European Society for the Cognitive Sciences of Music.

Koszt warsztatu: 20 zł. Zapisy na warsztaty zostaną uruchomione dla uczestników konferencji po zamknięciu zgłoszeń 30 marca. Opłaty za warsztaty będą dokonywane wspólnie z opłatą konferencyjną.

Bibliografia:

https://contextualscience.org/act_w_j_zyku_polskim_act_in_the_polish_language

https://actformusic.squarespace.com/what-act-is/